137856497IW00016_Hong_Kong_

18 Nov

during 4th round of the UBS Hong Kong Open at The Hong Kong Golf Club on November 18, 2012 in Hong Kong, Hong Kong.

No comments yet

Leave a Reply